• Świetlica szkolna

        • Swietlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom rano przed lekcjami od godziny 06.30 - 07.30, po lekcjach od godziny 11.10 - 16.15.