• Karta rowerowa

   Wielu uczniów posiada rowery i chętnie z nich korzysta. Aby jednak dziecko mogło bezpiecznie poruszać się po drodze musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, co poświadczane jest wydaniem karty rowerowej. Dzieci starszych klas szkół podstawowych (po osiągnięciu wieku 10 lat) mogą ubiegać się o to pierwsze w życiu "prawo jazdy". Posiadacz karty rowerowej staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

   Prawo wydania karty rowerowej posiada dyrektor szkoły.

   Sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową dokonuje się w szkole. Zajmuje się tym nauczyciel wychowania komunikacyjnego, któremu może towarzyszyć policjant ruchu drogowego. Sprawdzana jest wiedza teoretyczna dotycząca przepisów ruchu drogowego (uczeń odpowiada na kilka pytań np. dotyczących znaków zakazu lub obowiązkowego wyposażenia roweru, itp.) oraz umiejętności praktyczne (umiejętność jazdy na rowerze).

   Po zdanym egzaminie kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.

   Pomocą dla dzieci w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy są zajęcia z wychowania komunikacyjnego (przedmioty: technika, wychowanie fizyczne).

   POLECAMY TESTY I PUBLIKACJE: