•  

    Telefony alarmowe i ratunkowe w Jarosławiu:

    W razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić na telefony ratunkowe:

    Numer ratunkowy 112

    Pogotowie Ratunkowe 999

    Policja 997

    Straż Pożarna 998

    Straż Miejska 986

    Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 16 624 87 52

    Telefony awaryjne w Jarosławiu:

    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 16 624 62 31

    Pogotowie energetyczne 991, 16 624 60 51

    Pogotowie gazowe 992, 16 624 52 00

    Pogotowie ciepłownicze 993

    POGOTOWIE WODNOKANALIZACYJNE 994, 16 621 25 02

    Pogotowie czystości 781 446 178,  887 780 477